Results - Ringerike Open 2014 - Innledende 6 serier amerikansk