Results - Sommer(kjegla) - Mellomspill

# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 6734 Åge Malmo 8800 Sandnessjøen 0 1 1/1 05/06 13:00 10
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 D Norway 25077 Evy K Olsen Blue Strike 0 1 1/1 05/06 13:00 3
2 C Norway 23049 Hilde Heikkilæ Blue Strike 0 2 1/1 05/06 13:00 3
3 C Norway 25498 Marita Berglund Blue Strike 0 3 1/1 05/06 13:00 2
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 21097 Trond Erik Riise Molde BK 0 1 1/1 05/06 13:00 9
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 D Norway 25933 Kjellaug Aalbotsjord Mosjøen 0 1 1/1 05/06 13:00 1
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A Norway 6356 Stig Rune Barstad Munken BK 0 1 1/1 05/06 13:00 9
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 C Norway 20684 Fredrikke Bøe Oppdal BK 0 1 1/1 05/06 13:00 1
2 F Norway 22624 May Hege Lien Oppdal BK 0 2 1/1 05/06 13:00 2
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A Norway 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK 0 1 1/1 05/06 13:00 8
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 21787 Ole Skivik Rana BK 0 1 1/1 05/06 13:00 5
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 20057 Christian Rogne Ringerike BK 0 1 1/1 05/06 13:00 6
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 C Norway 20135 Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK 0 1 1/1 05/06 13:00 10
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A Norway 21665 Christer Aker Trondheim BK 0 1 1/1 05/06 13:00 7
2 A Norway 20995 Eivind Vermøy Trondheim BK 0 2 1/1 05/06 13:00 8
3 B Norway 22089 Mette Ertsgaard Trondheim BK 0 3 1/1 05/06 13:00 4
4 B Norway 20558 Åse Jacobsen Trondheim BK 0 4 1/1 05/06 13:00 4
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 D Norway 6647 Geir Olav Wikdahl TRX 0 1 1/1 05/06 13:00 7
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 25356 Alexander Myhre Verdal BK 0 1 1/1 05/06 13:00 6
2 B Norway 6583 Arnt Inge Kjesbu Verdal BK 0 2 1/1 05/06 13:00 5
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 6734 Åge Malmo 8800 Sandnessjøen 0 1 1/1 05/06 13:00 10
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 D Norway 25077 Evy K Olsen Blue Strike 0 1 1/1 05/06 13:00 3
2 C Norway 23049 Hilde Heikkilæ Blue Strike 0 2 1/1 05/06 13:00 3
3 C Norway 25498 Marita Berglund Blue Strike 0 3 1/1 05/06 13:00 2
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 21097 Trond Erik Riise Molde BK 0 1 1/1 05/06 13:00 9
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 D Norway 25933 Kjellaug Aalbotsjord Mosjøen 0 1 1/1 05/06 13:00 1
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A Norway 6356 Stig Rune Barstad Munken BK 0 1 1/1 05/06 13:00 9
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 C Norway 20684 Fredrikke Bøe Oppdal BK 0 1 1/1 05/06 13:00 1
2 F Norway 22624 May Hege Lien Oppdal BK 0 2 1/1 05/06 13:00 2
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A Norway 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK 0 1 1/1 05/06 13:00 8
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 21787 Ole Skivik Rana BK 0 1 1/1 05/06 13:00 5
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 20057 Christian Rogne Ringerike BK 0 1 1/1 05/06 13:00 6
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 C Norway 20135 Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK 0 1 1/1 05/06 13:00 10
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 A Norway 21665 Christer Aker Trondheim BK 0 1 1/1 05/06 13:00 7
2 A Norway 20995 Eivind Vermøy Trondheim BK 0 2 1/1 05/06 13:00 8
3 B Norway 22089 Mette Ertsgaard Trondheim BK 0 3 1/1 05/06 13:00 4
4 B Norway 20558 Åse Jacobsen Trondheim BK 0 4 1/1 05/06 13:00 4
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 D Norway 6647 Geir Olav Wikdahl TRX 0 1 1/1 05/06 13:00 7
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 25356 Alexander Myhre Verdal BK 0 1 1/1 05/06 13:00 6
2 B Norway 6583 Arnt Inge Kjesbu Verdal BK 0 2 1/1 05/06 13:00 5