Results - Torsdagscup 8 - Standard

# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 C Norway 19586 Benny Christensen Drammen Tigers BK 10 1 1/1 09/02 18:30 0
2 B Norway 23351 Bente Mengshoel Drammen Tigers BK 5 2 1/1 09/02 18:30 0
3 D Norway 26625 Elene Øderud Klevstad Sølvkula BK 15 3 1/1 09/02 18:30 0
4 C Norway 25829 Eli Thovsen Borge Sølvkula BK 10 4 1/1 09/02 18:30 0
5 A Norway 9168 Kjetil Johansen Drammen Tigers BK 0 5 1/1 09/02 18:30 0
6 B Norway 9250 Kåre Gundesø Drammen Tigers BK 5 6 1/1 09/02 18:30 0
7 C Norway 9341 Marit Strøm Sølvkula BK 10 7 1/1 09/02 18:30 0
8 A Norway 21017 Nicholas Osborg Drammen Tigers BK 0 8 1/1 09/02 18:30 0
9 C Norway 21682 Nina Marring Drammen Tigers BK 10 9 1/1 09/02 18:30 0
10 B Norway 9266 Odd Sandberg Sølvkula BK 5 10 1/1 09/02 18:30 0
11 A Norway 6250 Rune A Risvik Drammen Tigers BK 0 11 1/1 09/02 18:30 0
12 E Norway 9032 Stein Erik Sæther Drammen Tigers BK 20 12 1/1 09/02 18:30 0
13 C Norway 9209 Stein Håkonsrud Brage BK 10 13 1/1 09/02 18:30 0
14 B Norway 22004 Svein Tverberg Brage BK 5 14 1/1 09/02 18:30 0
15 B Norway 9380 Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK 5 15 1/1 09/02 18:30 0
16 B Norway 24095 Thomas Furøy Drammen Tigers BK 5 16 1/1 09/02 18:30 0
17 B Norway 25098 Tommy Bjørndahl Drammen Tigers BK 5 17 1/1 09/02 18:30 0
18 B Norway 9233 Tone Mette Arverud Brage BK 5 18 1/1 09/02 18:30 0
19 D Norway 26589 Torun Teien Dalshagen Sølvkula BK 15 19 1/1 09/02 18:30 0
20 D Norway 26590 Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK 15 20 1/1 09/02 18:30 0
21 C Norway 9232 Vigdis Borch-Olsen Norsia 10 21 1/1 09/02 18:30 0
22 B Norway 22234 Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK 5 22 1/1 09/02 18:30 0