KM Sgl ABK 2019

KM Sgl ABK 2019 is hosted by ABK. Also notice the tournament main page at: http://www.bowling.no/turneringer/detaljer/?Id=15488.

Please make an entry in our guestbook

Name
Club
e-Mail
www
ValideringMenneskevalidering

Tournament Guestbook

KM Sgl ABK 2019

Karl- Olav Gundersen

Sat 09.Feb 21:54 

Plakaten til KM legges ut på kretsens Facebook side, og sendes til alle klubblederne.
Karl Olav