Results - Oppdalstreffet - Standard - 2020-07-24 19:30

# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B-V Norway 24216 Bodhild Engebretsen Fyllingen BC 7 1 6/6 24/07 19:30 1
2 A Norway 21002 Lars-Christian Nygård Fredrikstad BK 0 2 3/3 24/07 19:30 1
3 E-U23 Norway 27267 Elise Katinka Zahl Eriksen 8800 Sandnessjøen 20 3 2/5 24/07 19:30 2
4 C Norway 23000 Gina Larsen Munken BK 20 4 11/15 24/07 19:30 2
5 B Norway 26808 Camilla Myhre Glåmdal BK 7 5 5/6 24/07 19:30 3
6 B-V Norway 23587 Ronny Hagberg Fredrikstad BK 0 6 3/4 24/07 19:30 3
7 C-V Norway 20169 Marit Lillebudal Trondheim BK 16 7 8/11 24/07 19:30 4
8 A-V Norway 21602 Raymond Takle Mascot BK 0 8 6/6 24/07 19:30 4
9 C Norway 26989 Gøran Hansen 8800 Sandnessjøen 16 9 2/7 24/07 19:30 5
10 C-V Norway 25431 Morten Herøy Glåmdal BK 13 10 5/5 24/07 19:30 5
11 A-U23 Norway 26664 Gaute Skar-Hovde Molde BK 0 11 2/7 24/07 19:30 6
12 A-V Norway 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK 0 12 8/10 24/07 19:30 6
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B-V Norway 24216 Bodhild Engebretsen Fyllingen BC 7 1 6/6 24/07 19:30 1
2 A Norway 21002 Lars-Christian Nygård Fredrikstad BK 0 2 3/3 24/07 19:30 1
3 E-U23 Norway 27267 Elise Katinka Zahl Eriksen 8800 Sandnessjøen 20 3 2/5 24/07 19:30 2
4 C Norway 23000 Gina Larsen Munken BK 20 4 11/15 24/07 19:30 2
5 B Norway 26808 Camilla Myhre Glåmdal BK 7 5 5/6 24/07 19:30 3
6 B-V Norway 23587 Ronny Hagberg Fredrikstad BK 0 6 3/4 24/07 19:30 3
7 C-V Norway 20169 Marit Lillebudal Trondheim BK 16 7 8/11 24/07 19:30 4
8 A-V Norway 21602 Raymond Takle Mascot BK 0 8 6/6 24/07 19:30 4
9 C Norway 26989 Gøran Hansen 8800 Sandnessjøen 16 9 2/7 24/07 19:30 5
10 C-V Norway 25431 Morten Herøy Glåmdal BK 13 10 5/5 24/07 19:30 5
11 A-U23 Norway 26664 Gaute Skar-Hovde Molde BK 0 11 2/7 24/07 19:30 6
12 A-V Norway 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK 0 12 8/10 24/07 19:30 6