Results - Oppdalstreffet - Standard - 2020-07-24 19:30

Damer

# Cl License Country Name Club 1 2 3 Sum Avg HCP Total
1 C-V 20169 Norway Marit Lillebudal Trondheim BK 150 213 186 549 183,00 48 597
2 C 23000 Norway Gina Larsen Munken BK 191 176 158 525 175,00 60 585
3 B 26808 Norway Camilla Myhre Glåmdal BK 196 176 175 547 182,33 21 568
4 B-V 24216 Norway Bodhild Engebretsen Fyllingen BC 148 194 157 499 166,33 21 520
5 E-U23 27267 Norway Elise Katinka Zahl Eriksen 8800 Sandnessjøen 153 145 139 437 145,67 60 497

Males

# Cl License Country Name Club 1 2 3 Sum Avg HCP Total
1 A 21002 Norway Lars-Christian Nygård Fredrikstad BK 243 267 224 734 244,67 0 734
2 A-V 21602 Norway Raymond Takle Mascot BK 232 241 220 693 231,00 0 693
3 B-V 23587 Norway Ronny Hagberg Fredrikstad BK 218 248 226 692 230,67 0 692
4 A-U23 26664 Norway Gaute Skar-Hovde Molde BK 199 204 228 631 210,33 0 631
5 C-V 25431 Norway Morten Herøy Glåmdal BK 255 148 179 582 194,00 39 621
6 A-V 7004 Norway Ingar Gabrielsen Polar Team BK 214 183 191 588 196,00 0 588
7 C 26989 Norway Gøran Hansen 8800 Sandnessjøen 156 136 145 437 145,67 48 485

Damer

# Cl License Country Name Club 1 2 3 Sum Avg HCP Total
1 C-V 20169 Norway Marit Lillebudal Trondheim BK 150 213 186 549 183,00 48 597
2 C 23000 Norway Gina Larsen Munken BK 191 176 158 525 175,00 60 585
3 B 26808 Norway Camilla Myhre Glåmdal BK 196 176 175 547 182,33 21 568
4 B-V 24216 Norway Bodhild Engebretsen Fyllingen BC 148 194 157 499 166,33 21 520
5 E-U23 27267 Norway Elise Katinka Zahl Eriksen 8800 Sandnessjøen 153 145 139 437 145,67 60 497

Males

# Cl License Country Name Club 1 2 3 Sum Avg HCP Total
1 A 21002 Norway Lars-Christian Nygård Fredrikstad BK 243 267 224 734 244,67 0 734
2 A-V 21602 Norway Raymond Takle Mascot BK 232 241 220 693 231,00 0 693
3 B-V 23587 Norway Ronny Hagberg Fredrikstad BK 218 248 226 692 230,67 0 692
4 A-U23 26664 Norway Gaute Skar-Hovde Molde BK 199 204 228 631 210,33 0 631
5 C-V 25431 Norway Morten Herøy Glåmdal BK 255 148 179 582 194,00 39 621
6 A-V 7004 Norway Ingar Gabrielsen Polar Team BK 214 183 191 588 196,00 0 588
7 C 26989 Norway Gøran Hansen 8800 Sandnessjøen 156 136 145 437 145,67 48 485