Results - Åsane Sommertreff - Standard - 2021-06-28 19:30

# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 25992 Alexander Larsen Mascot BK 5 1 5/10 28/06 19:30 1
2 C Norway 26987 Camilla Heggland Åsane BK 18 2 2/3 28/06 19:30 4
3 B Norway 24125 Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK 5 3 6/12 28/06 19:30 4
4 C Norway 26577 Christian Monsen Åsane BK 10 4 2/2 28/06 19:30 5
5 B Norway 14235 Sylvia Ingebrigtsen Fyllingen BC 13 5 2/6 28/06 19:30 5
6 B Norway 25706 Conny Linddahl Stord BK 5 6 4/4 28/06 19:30 6
7 F Norway 1724 Franz Olsen Bergen BC 25 7 2/3 28/06 19:30 6
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 25992 Alexander Larsen Mascot BK 5 1 5/10 28/06 19:30 1
2 C Norway 26987 Camilla Heggland Åsane BK 18 2 2/3 28/06 19:30 4
3 B Norway 24125 Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK 5 3 6/12 28/06 19:30 4
4 C Norway 26577 Christian Monsen Åsane BK 10 4 2/2 28/06 19:30 5
5 B Norway 14235 Sylvia Ingebrigtsen Fyllingen BC 13 5 2/6 28/06 19:30 5
6 B Norway 25706 Conny Linddahl Stord BK 5 6 4/4 28/06 19:30 6
7 F Norway 1724 Franz Olsen Bergen BC 25 7 2/3 28/06 19:30 6