Results - EBT 10 NO by STORM - Qualifying - 2022-09-13 17:00

# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 9262 Egil Lorentz Hansen Sølvkula BK 0 1 2/2 13/09 17:00
2 B Norway 22367 Line Almestrand Dalen Frogner BK 0 2 2/3 13/09 17:00
3 B Norway 22234 Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK 0 3 2/2 13/09 17:00
4 A Norway 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK 0 4 2/2 13/09 17:00
# Kl Nat License Name Club Hcp Start # Re # Turbo Squad Lane
1 B Norway 9262 Egil Lorentz Hansen Sølvkula BK 0 1 2/2 13/09 17:00
2 B Norway 22367 Line Almestrand Dalen Frogner BK 0 2 2/3 13/09 17:00
3 B Norway 22234 Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK 0 3 2/2 13/09 17:00
4 A Norway 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK 0 4 2/2 13/09 17:00