Mester`n Open

Mester`n Open is hosted by Larvik. Also notice the tournament main page at: https://data.bowling.no/turneringer/detaljer/?Id=17354.

Participants

Please make an entry in our guestbook

Login

Tournament Guestbook

Mester`n Open

Thor Morten Bjørge

2022-06-27 11:45 (man.) 

Da ligger plakaten ute.

Thor Morten Bjørge

2022-06-13 14:14 (man.) 

Da er påmeldingen til Mestern Open i august åpen. Vi kommer i år til å prøve en stegfinale i stedet for PP-finale. 6 stk til steg med 2 serier i siste steg.

Plakat legges ut så snart som mulig.